W trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr G580279K Nowy Wiśnicz – Miejskie Pola w km 0+486 – 0+771, polegającej na budowie chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową na odcinku o dł. około 285 mb. Wartość umowy: 8.300,00 zł.