WIŚNICZ MAŁY – PROJEKT NR 21 – Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 580277K w miejscowości Wiśnicz Mały

W ramach zadania wykonano przebudowę istniejącej kanalizacji fi 400, przebudowę istniejących studni kanalizacyjnych wraz z budową studni wpustowych, budowę kanału technologicznego oraz budowę ścieżki rowerowej (krawężniki, obrzeża, nawierzchnia ścieżki).