POŁOM DUŻY – PROJEKT NR 12 – Remont drogi gminnej nr 580300K po działce nr 6 w miejscowości Połom Duży – kontynuacja

W ramach zadania wykonano remont drogi gminnej polegający na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na długości ok. 360 mb.