Wykonano nową nakładkę asfaltową  na drodze wewnętrznej po działkach nr 1396 i 1397 ( Uzbornia I) na długości ok. 300 m.b.