Wykonano remont na drodze gminnej nr 580285 na odcinku ok 1 km. Prace polegały na ułożeniu nawierzchni mineralno-asfaltowej, remoncie przepustów pod koroną drogi oraz poboczy wraz ze wzmocnieniem i odcinkowym odtworzeniem poboczy utwardzonych.