Z dwóch niezrealizowanych zadań "Budowa altany rekreacyjnej w m. Łomna" oraz "Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej budynku komunalnego w m. Łomna (dawna szkoła)" przeniesiono środki ( 30.356,00 zł) na poczet nowego zadania pn: "Remont centralnego ogrzewania w budynku komunalnym (była szkoła) w miejscowości Łomna".

Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym (była szkoła) w m. Łomna.