W ramach zadania zakupione zostały niezbędne materiały do modernizacji stadionu oraz zamontowane zostały piłkochwyty, brama wjazdowa przesuwna, brama techniczna, wymieniona została siatka ogrodzeniowa. Całkowity koszt prac wyniósł 106 057,00 zł. Kwota 96 587,00 zł płatna z Budżetu Obywatelskiego m. Kobyle. Kwota 9 470,00 zł płatna ze środków budżetu gminy.