W ramach zadania wykonano remont przedmiotowej drogi polegający na położeniu nawierzchni asfaltowej o długości ok. 280 mb za łączną kwotę w wysokości 133 655,79 zł, z czego kwota 46 625,00 zł płatna z Budżetu Obywatelskiego, natomiast kwota 87 030,79 zł w ramach środków FOGR.