W ramach zadania wykonano remont drogi polegający na położeniu nawierzchni asfaltowej na długości ok. 89 mb za łączną kwotę 120 356,27 zł, z czego kwota w wysokości 42 510,00 zł płatna z Budżetu Obywatelskiego, natomiast kwota 77 846,27 zł płatna ze środków z budżetu gminy.