Zgodnie z harmonogramem publikujemy listę projektów dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2024.

LP.WNIOSKODAWCANAZWA PROJEKTU WNIOSKODAWCYURZĘDOWA NAZWA PROJEKTULOKALIZACJAOPIS PROJEKTUWARTOŚĆ PROJEKTUDATA WPŁYWU WNIOSKU
1Robert WietrzakRemont drogi gminnej nr 580300 K po działce nr 6/2 w miejscowości Połom DużyRemont drogi gminnej nr 580300 K po działce nr 6/2 w miejscowości Połom Duży. KontynuacjaPołożenie nowej nawierzchni asfaltowej na działce nr 6/2 w m. Połom Duży.44,098.00 zł05.05.2023 r.
2Józef ZbośModernizacja drogi wewnętrznej po działce nr 280 w miejscowości LeksandrowaWykonanie nawierzchni asfaltowej na działce nr 280 w miejscowości LeksandrowaJest to obecnie droga z płyt łącząca dwie części Leksandrowej znajdująca się obok ujęcia na Leksandrówce na działce nr 280W ramach zadania przewiduje się wykonanie nakładki asfaltowej na działce nr 280 wraz z utwardzaniem poboczy oraz elementami odwadniającymi typu korytka muldowe.61,455.00 zł10.05.2023 r.
3Jan ŚwigostWykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej po działce nr 15/3Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej po działce nr 15/3 w miejscowości OlchawaSołectwo Olchawa działka nr 15/3Wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości ok. 3 m, umocnienie poboczy ziemnych kruszywem łamanym.48,331.00 zł12.05.2023 r.
4Marzena PiechRemont drogi nr 156/2 i 156/3 w Olchawie – kontynuacjaRemont drogi wewnętrznej po działkach nr 156/2 i 156/3 w miejscowości Olchawa („Działy”) - kontynuacjaOlchawa „Działy” – droga 156/2 i 156/3Prace budowlane będą polegały na nałożeniu nowej nawierzchni asfaltowej oraz obsypaniu poboczy 48,331.00 zł15.05.2023
5Kinga BagińskaWykonanie projektu ścieżki rowerowej przy drodze wewnętrznej nr 426Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej w ciągu drogi wewnętrznej po dz. nr 426 w miejscowości Wiśnicz MałyWiśnicz Mały droga nr 426Celem projektu jest pomiar geodezyjny oraz wykonanie mapy do celów projektowych. Wykonanie projektu dolnej części ścieżki rowerowej o długości ok. 250 m do nr domu 153 włącznie.44,451.00 zł16.05.2023 r.
6Adam Musiał Modernizacja drogi wewnętrznej po działce nr 30/5 w miejscowości KopalinyKopaliny droga nr działki 30/5Droga gminna w trakcie realizacji budowy ułożono dren oraz korytka odwadniające w/w drogę, potrzebne kruszywo do uzupełnienia, obsypanie korytek ułożonych obok drogi. 9,135.00 zł16.05.2023 r.
7Maciej PoznańskiWymiana podłóg w świetlicy wiejskiej w KobyluRemont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobyle – wymiana podłógBudynek świetlicy wiejskiej w KobyluW ramach zadania przewiduje się: - wymianę drewnianych podłóg w dwóch salach świetlicy oraz w pomieszczeniach kuchennych ze względu na obecność kornika, który niszczy podłogi - pomalowanie ścian po wymianie podłóg oraz zabezpieczenie drewnianej boazerii na klatkach schodowych.95,887.00 zł16.05.2023 r.
8Edward OświęcimkaRemont drogi gminnej nr 580783K „Połom Duży IV” dz. nr 217/1 w miejscowości Połom DużyRemont drogi gminnej nr 580783 K po działce nr 217/1 w miejscowości Połom DużyDroga gminna nr 580783 K dz. nr 217/1 w miejscowości Połom Duży od drogi wojewódzkiej na wschódW ramach zadania przewiduje się remont nawierzchni asfaltowej szerokość zmienna od 2,5 m do 3,0 m (warstwa wiążąca gr 3 cm, warstwa ścieralna gr. 4 cm, umocnienie poboczy z kruszywa drogowego obustronnie na długości około 150 mb.44,098.00 zł24.052023 r.
9Dariusz DąbrowskiZakup i montaż lampy hybrydowej na działce 49/22 w miejscowości Kopaliny. Zakończenie projektu oświetlenia osiedla.Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr 47/13, 49/22, 50/1 oraz 50/4 w miejscowości KopalinyDroga gminna na działce nr 49/22 w m. KopalinyZakończenie projektu oświetlenia lampami hybrydowymi osiedla w Kopalinach na działkach gminnych o numerach 47/13, 50/1, 50/4 poprzez montaż ostatniej czwartej lampy hybrydowej na działce nr 49/22 zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę.32,000.00 zł24.05.2023 r.
10Grzegorz NowakWymiana nawierzchni placu wewnętrznego Remizy OSP Nowy WiśniczRemont podjazdu do garaży Remizy OSP w miejscowości Nowy Wiśnicz – od ulicy NowejRemiza OSP ul. Kazimierza Wielkiego 6, Nowy WiśniczWymiana nawierzchni placu wewnętrznego remizy OSP w Nowym Wiśniczu.57,045.00 zł25.05.2023 r.
11Barbara KrzysztofiakKontynuacja budowy chodnika w Starym Wiśniczu – „Krzywdówka” przy drodze gminnej nr 580271 KBudowa chodnika w Starym Wiśniczu przy drodze gminnej nr 580271 K - „Krzywdówka” – etap IIChodnik w Starym Wiśniczu przy drodze gminnej 580271 K – „Krzywdówka”W ramach zadania przewiduje się rozbudowę drogi gminnej klasy L nr 580271K relacji Stary Wiśnicz – Podgródek – Brzeźnica polegającej na poszerzeniu jezdni, budowie ścieżki rowerowej wraz z kanalizacją opadową i kanałem technologicznym, utwardzeniu pobocza, wykonaniu murków za palisady oraz odcinkową przebudowę sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej i opadowej. Projekt obejmuje kontynuację budowy chodnika przeznaczonego do ruchu pieszo – rowerowego w Starym Wiśniczu – przysiółek „Krzywdówka”.121,745.00 zł26.05.2023 r.
12Adam BrzegowyRemont drogi wewnętrznej po działkach gminnych przysiółka „Skotnica II”Remont drogi wewnętrznej po działkach gminnych przysiółka „Skotnica II” w miejscowości KrólówkaPrzedmiotem realizacji jest remont drogi wewnętrznej po dz. nr 3359/2, 3324/4, 3333/2, 3325/2 i 3321/3 na odcinku około 400 mb od wyremontowanego odcinka w góręRemont wskazanego odcinka powinien obejmować nakładkę asfaltową na istniejącej nawierzchni, utwardzenie poboczy i wyłożenie rowu korytami.108,014.90 zł26.05.2023 r.
13Władysław StaryRemont świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym im. Alojzego Stochla w Muchówce.Budynek komunalny Gminy Nowy Wiśnicz Muchówka 157 – Dom Ludowy w Muchówce im. Alojzego Stochla nr działki 789/1Kompleksowy remont świetlicy wiejskiej tj.: wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, wykonanie nowej instalacji C.O. z własnym piecem i gazomierzem, wymiana podłogi na płytki ceramiczne, wykonanie aneksu kuchennego, przebudowa i remont toalet, malowanie sali i pomieszczeń, zakupienie mebli, stołów, stołków.74,155.00 zł26.05.2023 r.
14Izabela ProkopWykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 2079K Nowy Wiśnicz – Chronów w miejscowości ŁomnaWzdłuż drogi powiatowej od piekarni w dółWykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 500 mb.38,665.00 zł26.05.2023 r.
15Henryk AdamczykRemont drogi gminnej nr 580299K Nowy Wiśnicz – ul. Słoneczna – etap III32-720 Nowy Wiśnicz, ul. SłonecznaProjekt dotyczy remontu nawierzchni asfaltowej ulicy Słonecznej w Nowym Wiśniczu. Zgłoszony projekt to kontynuacja remontu nawierzchni asfaltowej w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 oraz 2023.133,105.00 zł26.05.2023 r.
16Józef BiłosRemont drogi wewnętrznej po działce nr 1185 w miejscowości KrólówkaWykonanie nawierzchni asfaltowej na działce nr 1185 w miejscowości KrólówkaKrólówka – działka nr 1185W ramach niniejszego projektu proponuje się położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 1185. 108,000.00 zł26.05.2023 r.
17Grzegorz ZgłobickiBudowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 580282K Stary Wiśnicz – Kobyle na dz. 1473/1 w Starym WiśniczuDroga gminna Stary Wiśnicz – Kobyle (strona południowa) od plebanii w kierunku m. KobyleW ramach zadania przewiduje się wykonanie chodnika na dł. ok. 76 m wraz z kanalizacją opadową i kanałem technologicznym. Dodatkowo przewiduje się utwardzanie pobocza, zamontowanie krawężników, ułożenie kostki brukowej.121,745.40 zł26.05.2023 r.
18Łukasz KowalczykCzyste Miasto. Zakup i montaż koszy na śmieci w miejscowości Nowy WiśniczZakup i montaż koszy na śmieci w miejscowości Nowy WiśniczObszar Rynku ulic dochodzących, Matejki, BocheńskaProjekt dotyczy zakupu i instalacji np. przez ZUK koszy betonowych wraz z wkładami. Dzięki rozmieszczeniu ich w terenie – na głównych ulicach dochodzących do Rynku poprawi się wygląd otoczenia. Projekt pomoże efektywnie zbierać śmieci, które pracownicy ZUK będą mogli łatwo utylizować.87,000.00 zł26.05.2023 r.

Download (PDF, 126KB)