POŁOM DUŻY – PROJEKT NR 12 – Budowa placu zabaw przy szkole w m. Połom Duży

Zakończone zostały prace przy budowie placu zabaw w miejscowości Połom Duży. Zakres prac obejmował: roboty rozbiórkowe ziemne, wykonanie nawierzchni trawnikowej oraz nawierzchni z piasku na placu zabaw, montaż istniejących i nowych urządzeń na placu zabaw, wykonanie ogrodzenia

Zdjęcia poniżej przedstawiają Plac zabaw przy Szkole w miejscowości Połom Duży