KRÓLÓWKA – PROJEKT NR 5 – Remont drogi gminnej nr 580285K po działce nr 618 w Królówce
W ramach zadania wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku o dł. ok. 400 mb. drogi gminnej nr 580285K po dz. nr 618 w miejscowości Królówka.