W poniższej tabeli przedstawiamy listę projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na rok 2017. Przypominamy, że głosowanie dopuszczone do głosowania projekty odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

Lp.WnioskodawcaNazwa projektu wnioskodawcyUrzędowa nazwa projektu LokalizacjaWartość projektuData wpływu
1Grzegorz ŁowczowskiBoisko do piłki nożnej.Boisko do piłki nożnej w m. Połom Duży.Obok remizy OSP, obok istniejącego już boiska do koszykówki34.525,00 zł7.06.2016
2Jan CieślaNakładka asfaltowa na drodze gminnejRemont drogi gminnej G580290 K po działce nr1/68 w m. Kopaliny Droga gminna D58029K dz nr 1/68 Kopaliny w zał. mapa w terenie31.706,00 zł8.06.2016
3Jan SysłoBudowa chodnika przy drodze gminnej Wiśnicz MałyBudowa chodnika przy drodze gminnej G 580 277 K w m. Wiśnicz MałyDroga gminna 580277K32.822,00 zł13.06.2016
4Jan GazdaPoprawa bytu i bezpieczeństwa mieszkańców KobylaRemont budynku świetlicy w m. Kobyle oraz doposażenie: 1.OSP Kobyle w umundurowanie i sprzęt ratpwniczo - gaśniczy, 2. Świetlicy w sprzęt multimedialny OSP Kobyle, Świetlica Wiejska w Kobylu (Dom Ludowy)77.270,00 zł17.06.2016
5Robert CieślaModernizacja i remont drogi gminnejRemont drogi gminnej G580300 K po działce nr 6 w m. Połom Duży.Droga położona na działce nr 6 w miejscowości Połom Duży ( pogranicze Leksandrowej i Połomia Duzego)34.525,00 zł20.06.2016
6Marek BachulaOświetlenie drogi na PodgródkuOswietlenie drogi gminnej nr G 580 271 K Stary Wiśnicz PodgródekDroga gminna nr G580271K Stary Wiśnicz Podgródek28.000,00 zł21.06.2016
7John Cieslik-BridgenBudowa chodnika w kierunku IglooBudowa chodnika przy drodze gminnej Kopaliny - Stary Wiśnicz G 580284 K w m. Stary Wiśnicz (od dz. 533/3 - około 680 mb)od dz. 533/3 w Starym Wiśniczu do dz. 597/195.000,00 zł22.06.2016
8Dorota WłodzimirowPrzebudowa drogi po działce nr 5 w Nowym Wiśniczu (Osiedle Leszczyny) Droga po działce nr 5 położona w Nowym Wiśniczu – osiedle Leszczyny Mapka w załączeniu110.000,00 zł23.06.2016
9Leszek MarszałekBudowa chodnika na ul. OgrodowejBudowa chodnika na ul. Ogrodowej w m Nowy Wisnicz.Chodnik zostanie wykonany przy ulicy Ogrodowej, na odcinku od ulicy Limanowskiej w kierunku ul. Kossaka110.200,00 zł24.06.2016
10Danuta DąbrowskaRemont deptaka prowadzącego do zabudowań dawnego Klasztoru Karmelitów Bosych.Projekt dotyczy deptaka usytuowanego na odcinku prowadzącym od budynku mieszkalnego pani Dąbrowskiej, wzdłuż bloku mieszkalnego i dawnego kamieniołomu do zabudowań klasztornych (obecnie ZK). W załączeniu mapka obrazująca przebieg i usytuowanie deptaka.47.000,00 zł27.06.2016
11Tadeusz KoziołWykonanie chodnika w ciagu drogi gminnej nr 580273K Chronów-Krasna Góra w km 0+650-0+820 w m.Chronów na długości ok 350mbProjekt dotyczy miejscowości Chronów, wzdłuż drogi gminnej nr 580373K Chronów-Krasna Góra na długości od drogi powiatowej do mostu pod kościołem26.305,00 zł27.06.2016
12Andrzej CzachorDroga asfaltowa -Stary Wiśnicz-ZalipiePrzebudowa drogi wewnętrznej po działkach nr 597/1,589/2 w m. Stary WiśniczOdcinek drogi 597/1 i 589/2 w Starym Wiśniczu Zalipie (dołączona mapa)95.680,00 zł27.06.2016
13Robert DuchWiata ogniskowaPlanowana lokalizacja wiaty- dz. nr 345 w m. Łomna lub dz. nr 405 w m. Łomna18.356,00 zł28.06.2016
14Stanisław ProkopTermomodernizacja budynku komunalnego w m. Łomna ( dawna szkoła)Budynek szkoły w Łomnej12.000,00 zł28.06.2016
15Adam MusiałBudowa drogi gminnej na dz. 30/5Przebudowa drogi wewnętrznej po działce nr 30/5 w m.Kopaliny.Droga oznaczona na mapce 30/5 Kopaliny31.706,00 zł28.06.2016
16Dorota DejnakSiłownia zewnętrzna i teren rekreacyjny w Nowym WiśniczuCzęść działki nr 722 obok placu zabaw, pomiędzy ul. Lipnicką a ul. Kilińskiego w Nowym Wiśniczu. Mapa z zaznaczoną działką w załączniku.80.000,00 zł28.06.2016
17Zbigniew KlimekBudowa chodnika wraz z poszerzeniem drogiBudowa chodnikaw ciągu drogi gminnej G 580286 K w m. Leksandrowa.Droga gminna 580286K. Jest tam ostry zakręt, podjazd pod górkę oraz skrzyżowanie i rozjazd dróg w kierunku ujęcia wody w Leksandrowej i w kierunku Lipnicy Murowanej47.677,00 zł28.06.2016
18Jacek BiłosBudowa oświetlenia wraz z wykonaniem projektu na budowę chodnikaBudowa chodnika przy drodze gminnej G 580283 K w m.Królówka ( droga łącząca plac przy Kościele z Pańską Rola)Droga łącząca plac przy kościele z Pańską Rolą ( do mostu od strony kościoła) Nr drogi G580283K Królówka30.000,00 zł28.06.2016
19Małgorzata MakarewiczPrzebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Królówka - PagórkiKrólówka, przysiółek Pagórki. Droga wewnętrzna połozona na dz. nr 274/1, 272/2, 275/1, 264/2, 265/5, 265/4, 266/2 przy drodze powiatowej nr 274 Olchawa – Leszczyna, załączniki- mapa terenu40.000,00 zł28.06.2016
20Halina KrawczykModernizacja kuchni w Remizie OSP w MuchówceRemiza OSP Muchówka60.300,00 zł29.06.2016
21Stanisław GolonkaRemont drogi gminnej- Królówka (Uzbornia I)Remont drogi wewnętrznej po działkach nr 1436/1, 1396 w m. Królówka.Przedmiotem realizacji jest remont drogi gminnej od drogi nr 1498 po działkach nr 1436/1 i 1396 w Królówce (Uzbornia I) na odcinku około 500 mb.70.000,00 zł29.06.2016
22Andrzej NowakPompowania próbne w otworze Połom Duży 2 dla określenia parametrów wód termalnych pozyskiwanych dla basenu krytego w budowie w Nowym WiśniczuPompowanie próbne w otworze Połom Duży 2 dla określenia parametrów wód termalnych pozyskiwanych dla Gminy Nowy Wiśnicz Otwór wiertniczy Połom Duży 2 o głębokości 2630m z 1973 roku szer.geogr. 49 °52`36,92" Nr otworu w CBDG 5320834.525,00 zł29.06.2016
23Ewa TaborRemont drogi gminnej nr 1559 w Królówce/Nowa wieś/ wzdłuż potokuPrzebudowa drogi gminnej G580281 K Królówka - Sośliny ( po działce 1559) w m. Królówka.Królówka- Nowa Wieś odcinek drogi nr 1559 od mostu do drogi powiatowej około 500 mb wzdłuż potoku87.750,00 zł30.06.2016
24Sławomir BłoniarzRemont pomieszczeń w remizie OSP Stary WiśniczRemiza OSP Stary Wisnicz 47230.500,00 zł30.06.2016
25Halina WójcikRemont i adaptacja niewykorzystanej sali szkolnej oraz kuchni w budynku wiejskim (szkoła) na działalność KGW oraz mieszkańców Olchawy.Olchawa- sala w budynku wiejskim-szkolnym niewykorzystanym obecnie17.000,00 zł30.06.2016
26Władysław StaryPoszerzenie i asfaltowanie drogi gminnej relacji Królówka-Muchówka nr 580275K w miejscowości MuchówkaPrzebudowa drogi gminnej G580275 K w m. Muchówka.Przedmiotem wniosku jest poszerzenie i asfaltowanie drogi gminnej na dł. około 400 mb od dz. nr 1073 w kier. Królówki61.651,00 zł30.06.2016
27Monika Hanusiak-ChodurBudowa siłowni zewnętrznej na działce przy boisku sportowym w Starym WiśniczuDziałka nr 1477/6-okolice boiska sportowego35.000,00 zł30.06.2016
28Aneta Sopata i Agnieszka FielekUtwardzenie działki gminnej nr 232 oraz remont i przebudowa dróg dojazdowych do pól po działkach 15/2 i 48Utwardzenie działki gminnej nr 232, przebudowa drogi wewnętrznej po dz. Nr 15/2, przebudowa drogi wewnętrznej po dz. Nr 48 w m. Olchawa Sołectwo Olchawa, działka gminna 232, droga 15/2, droga 4837.989,00 zł30.06.2016
29Marcin KortaProjekt i budowa chodnika na ul. Jana Matejki od składu Marka do FigurkiBudowa chodnika w ciągu drogi gminnej G 580280 K ( ul. J. Matejki)Brakująca część chodnika od wysokości skrzyżowania ul. Matejki z ul. H. Sienkiewicza (skład Marka) do skrzyżowania z ul. Kossaka (obok figurki)109.700,00 zł30.06.2016
30Krystian StecRewitalizacja nawierzchni drogi gminnej i przepustu drogowegoPrzebudowa drogi wewnętrznej po dz. Nr 781 , 1080 oraz remont przepustu drogowego w m. Kobyle.Rewitalizacja będzie dotyczyć pierwszej przecznicy (jadąc od strony Nowego Wiśnicza-skręt w prawo) drogi umożliwiającej przejazd z drogi powiatowej na stronę południową m. Kobyle. Odcinek dot. będzie odległości od mostu na Leksandrowej na wyskości domu P.Cabałów wraz z skrzyżowaniem na wys.P.Hełmeckich i Kaczmarczyków oraz przepustu drogowego znajdujacego się przy posiadłości P.Kowalików ok. 50 m za mostem koło kościoła w stronę południową.77.270,00 zł30.06.2016
31Agnieszka ObrałDokończenie wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Leksandrowej w działki 45/4- droga od basenu w stronę cmentarza w Leksandrowej/Węglarki-wraz z budową oświetlenia oraz montażem lustra drogowegoPrzebudowa drogi wewnętrznej po dz. Nr 45/4 w m. Leksandrowa.Droga wewnętrzna -nr działki 45\4-nawierzchnia asfaltowa+oświetlenie oraz jej wylot na drogę powiatową prowadzącą z Nowego Wiśnicza w kierunku Lipnicy Murowanej-montaż lustra drogowego.35.570,00 zł30.06.2016
32Michał JoniecUtwardzenie i położenie dywanika asfaltowegoPrzebudowa drogi gminnej G 580860 K Łomna - Stary Wiśnicz w m.Stary Wiśnicz( działki nr 21, nr 2068) Droga w Starym Wiśniczu od państwa Jońców (przy piekarni „U Dańca”), zamieszkałych Stary Wiśnicz 228 do Państwa Taborów95.680,00 zł30.06.2016
33Anna WaśkoKompleks sportowo-rekreacyjny przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Starym WiśniczuZespół Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu Stary Wiśnicz 480, 32-720 Nowy Wiśnicz, działka nr 1472, 1472/480.000,00 zł30.06.2016
34Michał IrzykowskiScena letnia na rynku w Nowym WiśniczuProjekt będzie realizowany w obrębie rynku w Nowym Wiśniczu, gdzie zamieszczona zostanie na okres realizacji projektu scena letnia39.000,00 zł30.06.2016