W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi kwestii osób uprawnionych do głosowania w Budżecie Obywatelskim na rok 2017 informujemy, że regulamin budżetu obywatelskiego przewiduje w paragrafie 8 ust. 4.:  W głosowaniu udział biorą mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat i zamieszkują teren gminy Nowy Wiśnicz zatem zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu i taka osoba jest uprawniona do głosowania na projekty w BO.