LEKSANDROWA – PROJEKT NR 5 – Remont drogi wewnętrznej po działce nr 79 w miejscowości Leksandrowa

W ramach zadania wykonano remont drogi wewnętrznej po dz. nr 79 w miejscowości Leksandrowa polegający na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na długości ok. 351 mb.