KRÓLÓWKA – PROJEKT NR 16 – Remont drogi wewnętrznej po działce nr 209 oraz 1718 w m. Królówka

W ramach zadania wykonano remont drogi wewnętrznej po dz. nr 209 oraz 1718 w m. Królówka polegający na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na długości ok. 250 mb.