KOPALINY – PROJEKT NR 2 – Remont drogi wewnętrznej po działce nr 30/5 w miejscowości Kopaliny

W ramach zadania: Remont drogi wewnętrznej po działce nr 30/5 w miejscowości Kopaliny zostało wykonane odwodnienie drogi wewnętrznej po działce nr 30/5 w miejscowości Kopaliny – etap I. Etap I obejmował wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z umocnieniem nawierzchni gruntu korytkiem ściekowym i płytami ażurowymi.