KOBYLE – PROJEKT NR 9 – Przebudowa drogi gminnej nr 580282K „Stary Wiśnicz – Kobyle” w miejscowości Kobyle – strona południowa

W ramach zadania Przebudowa drogi gminnej nr 580282K „Stary Wiśnicz – Kobyle” w miejscowości Kobyle – strona południowa wykonano nową nakładkę asfaltową drogi gminnej nr 580282K w m. Kobyle o długości ok 350 mb.