W ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego dla miejscowości Łomna, Gmina Nowy Wiśnicz zakupiła motopompę pływającą NIAGARA 2 MP-4/2.

Motopompa pływająca jest przeznaczona do napełniania zbiorników wody w samochodach gaśniczych lub zbiorników rozkładanych z naturalnych lub sztucznych cieków i zbiorników wodnych. Ponadto motopompa może być wykorzystana do wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń (np. piwnic) oraz do innych działań (np. w akcjach przeciwpowodziowych).

Koszt zakupu pompy to 4858,50 zł.