W ramach zadania został zakupiony przez Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu materiał na kwotę 10 225,59 zł. Prace remontowe są wykonywane systemem gospodarczym, społecznie przez strażaków jednostki OSP.

Ponadto wykonano tynki przez firmę zewnętrzną za kwotę 3 000,00 zł. W ramach zadania zostały zakupione i wymienione drzwi zewnętrzne oraz został wykonany świetlik za łączną kwotę 3 999,99 zł. Ponadto za kwotę 11 000,00 zł w budynku remizy wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania nadmuchowego.