Wykonano dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami na budowę chodnika od drogi powiatowej w kierunku kościoła w miejscowości Chronów.

Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego sołectwa Chronów na rok 2016 pn. „Projekt chodnika w ciągu drogi gminnej nr 580273K Chronów-Krasna Góra w km 0+000-0+320 w m. Chronów”.