W ramach zadania została wykonana modernizacja placu zabaw przy szkole podstawowej polegająca na zamontowaniu nowych urządzeń zabawowych (huśtawka wahadłowa, huśtawka wagowa, karuzela, bujak, zestaw zabawowo-wspinaczkowy), wykonano również nową bezpieczną nawierzchnię poliuretanową. Całkowity koszt prac wyniósł 155 656,50 zł, z czego kwota 108 792,00 zł płatna z Budżetu Obywatelskiego Sołectwa Królówka, natomiast kwota 46 864,50 zł płatna ze środków budżetu gminy.