OLCHAWA – PROJEKT NR 16 – Poprawa infrastruktury w Olchawie – drogi, oświetlenie, rekreacja

W ramach zadania:

  1. Wykonano remont drogi wewnętrznej po dz. nr 48 w miejscowości Olchawa na długości 230 m.b.
  2. Wykonano remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Olchawa po działce nr 299/1 polegający na wykonaniu podbudowy z kruszyw, na długości 110 m.b. Zadanie płatne w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2019 sołectwa Olchawa i dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
  3. Zakupiono 7 ławek ogrodowych do sołectwa Olchawa.
  4. Zamontowano 1 lampę oświetleniową na słupie Tauron znajdującym się na dz. nr 57.
  5. Opracowano mapę do celów projektowych za kwotę 715,00 zł i wykonano dokumentację projektową na rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr P 1444K w miejscowości Olchawa na odcinku o długości ok. 300 m.b. – zadanie pn.: ,,Budowa oświetlenia ulicznego w Olchawie”.

https://nowywisnicz.pl/2019/09/24/remonty-drog-dojazdowych-do-gruntow-rolnych-w-ramach-fogr/