MUCHÓWKA – PROJEKT NR 10 – Przebudowa drogi gminnej nr 580275K Królówka – Muchówka w miejscowości Muchówka

Zakończono prace w ramach zadania „Remont drogi gminnej nr 580275K Królówka – Muchówka w km 0+000-1+060, 1+070-2+448,2+809-3+595”. Nowo powstała nakładka asfaltowa na odcinku prawie 3,3 km poprawi komfort jazdy oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu. W ramach zadania wykonano również m.in. odtworzenie  poboczy, montaż urządzenia pomiaru prędkości z tablicą z zasilaniem solarnym oraz wyświetlaczem prędkości rzeczywistej, aktywny znak dwustronny, podświetlany z oświetleniem przejścia dla pieszych oraz dodatkowe znaki drogowe.

https://nowywisnicz.pl/2020/07/03/remont-drogi-muchowka-krolowka-zakonczony/