Wykonano nową nawierzchnię asfaltową wraz z poszerzeniem drogi wewnętrznej po działce nr 121 w miejscowości Leksandrowa oraz na drodze gminnej nr 580287K. Nawierzchnię położono na długości około 410 mb, plus około 40 mb poszerzenia drogi.

Prace realizowane były m.in. w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej po działce 121 w m. Leksandrowa” z Budżetu Obywatelskiego sołectwa Leksandrowa, Funduszu Sołeckiego oraz środków własnych Gminy Nowy Wiśnicz.