CHRONÓW – PROJEKT NR 24 – Poprawa infrastruktury w Chronowie – stadion sportowy

W ramach zadania zakupiono materiał na więźbę dachową wiaty, wykonano dokumentację projektową na wiatę rekreacyjną oraz wykonano nawierzchnię asfaltową na dz. nr 495/3 w m. Chronów.