Zgodnie z harmonogramem publikujemy listę projektów dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2025.

LP.WNIOSKODAWCANAZWA PROJEKTU WNIOSKODAWCYURZĘDOWA NAZWA PROJEKTULOKALIZACJAOPIS PROJEKTUWARTOŚĆ PROJEKTUDATA WPŁYWU WNIOSKU
1Mieczysław WojtasRemont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Remizy OSP MuchówkaRemont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Remizy OSP w miejscowości MuchówkaBudynek OSP MuchówkaRemont instalacji elektrycznej oraz remont sali i pomieszczenia kuchni.75,182.00 zł29.04.2024 r.
2Adam Musiał Modernizacja drogi gminnej po działce nr 30/5 w miejscowości KopalinyModernizacja drogi gminnej po działce nr 30/5 w miejscowości KopalinyDroga gminna na dz. 30/5Droga jest w stanie budowy, część drogi jest utwardzona, należy kontynuować dalszą część utwardzenia, podsypki (grys), asfaltowanie.41 117,00 zł06.05.2024 r.
3Józef ZbośWykonanie nawierzchni asfaltowej na działce nr 280 w miejscowości Leksandrowa – etap IIWykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej po działce nr 280 w miejscowości Leksandrowa – etap IILeksandrowa działka nr 280W ramach zadania przewiduje się wykonanie nakładki asfaltowej na działce nr 280 wraz z utwardzaniem poboczy oraz elementami odwadniającymi.61,429.00 zł09.05.2024 r.
4Jakub DaniecPrzygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu i rozbudowy budynku Remizy OSPOpracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Remizy OSP w miejscowości Połom DużyBudynek remizy Połom Duży 85Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu i rozbudowę budynku Remizy OSP.43 656,00 zł10.05.2024 r.
5Kinga BagińskaDalszy ciąg ścieżki rowerowej przy drodze nr 426Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wewnętrznej po dz. nr 426 w miejscowości Wiśnicz Mały w km od 0+243,00 do km 0+503,00 – etap IIWiśnicz Mały droga nr 426 (Przymiarki)W ramach projektu zostanie wykonany dalszy ciąg ścieżki rowerowej przy drodze nr 426.45 208,00 zł 16.05.2024 r.
6Anna ĆwikRemont drogi wewnętrznej po działce nr 795 w miejscowości ChronówWykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej po działce nr 795 w miejscowości ChronówDz. nr 795 w ChronowieW ramach zadania przewiduje się poszerzenie drogi, położenie nawierzchni asfaltowej, zabezpieczenie pobocza kruszywem.33 148,00 zł21.05.2024 r.
7Joanna HyrcRemont drogi gminnej Połom Duży – RękawRemont drogi wewnętrznej przysiółka „Rękaw” w miejscowości Połom DużyPołom Duży - RękawProjekt dotyczy modernizacji drogi gminnej w miejscowości Połom Duży – Rękaw poprzez uzupełnienie nawierzchni kruszywem łamanym na długości około 800 m. 43 656,00 zł 22.05.2024 r.
8Kinga MocięZagospodarowanie ścieżki łączącej drogę gminną nr 580289K (strona północna) z drogą powiatową nr 1444K (szkoła podstawowa) w Starym Wiśniczu – etap IBudowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego łączącego drogę gminną nr 580289 K Stary Wiśnicz – „droga północna” z drogą powiatową nr 1444 K Uszew – Nieznanowice w miejscowości Stary WiśniczStary Wiśnicz, działki nr 1425/2, 1426, 1404/3, 1330, 1305/8, 1312Projekt będzie polegał na zagospodarowaniu ścieżki łączącej drogę gminną nr 580289K (strona północna) z drogą powiatową nr 1444K (szkoła podstawowa) w Starym Wiśniczu – etap I. W I etapie planuje się wykonać doświetlenie ścieżki, w ramach którego zostanie zamontowana sieć kablowa oświetlenia parkowego wraz z latarniami typu parkowego i oprawami LED w liczbie 6. 52 620,00 zł23.05.2024 r.
9Łukasz KowalczykCzyste MiastoZakup i montaż koszy na śmieci w miejscowości Nowy WiśniczObszar Rynku ulic dochodzących, Matejki, BocheńskaProjekt dotyczy zakupu i instalacji np. przez ZUK koszy betonowych wraz z wkładami. Dzięki rozmieszczeniu ich w terenie – na głównych ulicach dochodzących do Rynku poprawi się wygląd otoczenia. Projekt pomoże efektywnie zbierać śmieci, które pracownicy ZUK będą mogli łatwo utylizować.84 920,00 zł23.05.2024 r.
10Monika RudnikWykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej po dz. nr 490/8 w m. OlchawaWykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej po działce nr 490/8 w miejscowości OlchawaDz. nr 490/8 w m. OlchawaWykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej po dz. nr 490/8 w m. Olchawa łącznie z utwardzeniem pobocza i zamontowaniem lustra drogowego.48 875,00 zł24.05.2024 r.
11Tomasz BrydniakWykonanie prac remontowych przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym WiśniczuZagospodarowanie terenu przy Remizie OSP w miejscowości Nowy WiśniczRemiza OSP ul. Kazimierza Wielkiego 6, 32-720 Nowy WiśniczWykonanie prac remontowych przy Remizie OSP Nowy Wiśnicz: - wymiana rynien; - remont 2-giej części placu wewnętrznego przy Remizie86 716,20 zł27.05.2024 r.
12Grzegorz NowakWykonanie planu termomodernizacji Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym WiśniczuOpracowanie projektu termomodernizacji budynku Remizy OSP w miejscowości Nowy WiśniczRemiza OSP ul. Kazimierza Wielkiego 6, 32-720 Nowy WiśniczWykonanie projektu termomodernizacji budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Wiśniczu. Projekt pozwoli wycenić i określić zakres prac, które konieczne są do wykonania przy termomodernizacji budynku. Projekt jest konieczny do ewentualnego pozyskania środków przewidzianych w KPO od roku 2024.60 000,00 zł27.05.2024 r.
13Waldemar KokoszkaRemont drogi gminnej nr 580299 K Nowy Wiśnicz – ul. Słoneczna – etap IVRemont drogi gminnej nr 580299 K Nowy Wiśnicz – ul. Słoneczna – etap IVNowy Wiśnicz – droga gminna nr 580299K – ul. Słoneczna od zakończonego wyremontowanego odcinka ul. SłonecznejKontynuacja remontu ul. Słonecznej w Nowym Wiśniczu, który polegać będzie na zerwaniu zniszczonego asfaltu, wykonaniu podbudowy z kruszywa oraz położenia nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości około 200 m. Umocnienie poboczy.131 716,20 zł27.05.2024 r.
14Wojciech StadnickiBudowa placu zabaw dla dzieci na terenie przyległym do Remizy OSP w Wiśniczu MałymBudowa placu zabaw przy Remizie OSP w miejscowości Wiśnicz MałyTeren zielony przyległy do parkingu Remizy OSP, Wiśnicz Mały 147, położony na terenie działek ewidencyjnych 597/4 i 601.W ramach zadania przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę nowego placu zabaw na terenie zielonym przyległym do Remizy OSP w Wiśniczu Małym. Proponowane wyposażenie: dwuwieżowy metalowy zamek ze zjeżdżalnią model KORA – PIERWIOSNEK, dwuosobowa metalowa huśtawka typu wiszącego model KORA – PODWÓJNA N175 wraz z bezpiecznym podłożem, trzy ławki parkowe metalowe z oparciem. 45 200,00 zł27.05.2024 r.
15Jacek DaniecBudowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 2079 K Nowy Wiśnicz – Chronów w miejscowości ŁomnaBudowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 2079 K Nowy Wiśnicz – Chronów w miejscowości ŁomnaWzdłuż drogi powiatowej od piekarni w dółW ramach projektu przewiduje się realizację części projektu polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w/w odcinka.39 424,00 zł27.05.2024 r.
16Paweł WołekRemont drogi wewnętrznej po działkach gminnych przysiółka „Działy”Remont drogi wewnętrznej po działce nr 3190 w miejscowości KrólówkaPrzedmiotem realizacji jest remont drogi wewnętrznej po dz. nr 3190 na odcinku 250 mb od wyremontowanego odcinka drogiRemont wyznaczonego odcinka powinien obejmować nakładkę asfaltową na istniejącej nawierzchni i utwardzenie poboczy.46 103,40 zł28.05.2024 r.
18Ewa ZygmuntOgrodzenie wokół szkoły w ChronowieRemont ogrodzenia wokół budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości ChronówMiejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa w Chronowie, Chronów 173Projekt dotyczy budowy ogrodzenia panelowego wokół budynku szkoły. Ogrodzenie należy wykonać z trzech stron. Ogrodzenie ma być na silnej podbudowie solidnej podmurówce. Szacunkowa długość ogrodzenia wynosi ok. 200 m. Należy również wymienić bramki. 33 148,00 zł28.05.2024 r.
20Małgorzata GrabiecModernizacja Świetlicy Wiejskiej w KobyluRemont budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości KobyleŚwietlica Wiejska w KobyluPrzebudowa wejścia na strych (schody) oraz zabezpieczenie ocieplenia na strychu płytami OSB. Wymiana płytek na klatce (podłogi) oraz demontaż boazerii i zabezpieczenie ścian po boazerii (tynk strukturalny). Montaż klimatyzacji na sali i kuchni.94 717,00 zł29.05.2024 r.
21Paweł ZgłobickiRemont drogi gminnej nr 580285 K po działce nr 618 w miejscowości KrólówkaRemont drogi gminnej nr 580285 K po działce nr 618 w miejscowości KrólówkaPrzedmiotem realizacji jest remont drogi gminnej po działce nr 618 na odcinku ok. 200 mb licząc od skrzyżowania z drogą powiatowąRemont wskazanego odcinka powinien obejmować nakładkę asfaltową, utwardzenie poboczy oraz wymianę uszkodzonych korytek.107 574,60 zł29.05.2024 r.
22Konrad GicalaStadion OdNowaWykonanie prac pielęgnacyjnych na boisku sportowym w miejscowości KobyleKobyle 356Projekt rewitalizacji płyty boiska sportowego Klubu portowego Czarni Kobyle, przeprowadzony w ramach budżetu obywatelskiego, obejmuje kompleksowy zestaw działań mających na celu poprawę jakości nawierzchni boiska. W ramach prac zostanie wykonane nawożenie, polegające na aplikacji odpowiednich nawozów, aby wzbogacić glebę w niezbędne składniki odżywcze. Następnie przeprowadzony zostanie dosiew trawy, który uzupełni ubytki i zagęści murawę, zapewniając jednolitą i gęstą nawierzchnię. Kolejnym etapem będzie aeracja, czyli napowietrzanie gleby, co pozwoli na lepszą cyrkulację powietrza, wody i składników odżywczych w strefie korzeniowej trawy. Wertykulacja, czyli pionowe nacinanie darni, usunie martwą materię roślinną i mech, co poprawi zdrowie trawnika i jego zdolność do regeneracji. Dodatkowo, boisko zostanie poddane piaskowaniu, które polega na rozsiewaniu drobnego piasku, co poprawi strukturę gleby, jej przepuszczalność oraz zapobieganie zagęszczaniu się podłoża. Te skoordynowane działania zapewnią boisku trwałą i odporną na intensywne użytkowanie nawierzchnię, poprawiając warunki treningowe i meczowe dla zawodników oraz komfort korzystania z obiektu przez społeczność lokalną.94 717,00 zł29.05.2024 r.
24Witold Kolarz Zakup sprzętu wyposażenia Remizy OSP w Starym WiśniczuRemont Remizy OSP w miejscowości Stary WiśniczRemiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym WiśniczW ramach budżetu zakupione zostanie wyposażenie kuchni: kuchenka gazowa, chłodnia, zmywarka i płytki na ściany i podłogę. 52 620,00 zł29.05.2024 r.
25Dariusz DąbrowskiRemont drogi gminnej nr 49/22 i 47/13 w miejscowości KaplinyWykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z poszerzeniem drogi gminnej nr 580291 K po działce nr 47/13 i 49/22 w miejscowości KopalinyDroga gminna nr 49/22 i 47/13 w miejscowości KopalinyRemont drogi gminnej nr 49/22 i 47/13 w m. Kopaliny poprzez położenie nowej nawierzchni asfaltowej na w/w działkach. Dodatkowo poszerzenie obecnej drogi – droga jest wąska i nie pozwala na swobodne minięcie się dwóch samochodów. Obecna nawierzchnia jest spękana i połatana.41 117,00 zł29.05.2024 r.
26Grzegorz ZgłobickiBudowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 580282K Stary Wiśnicz – Kobyle na dz. 1473/1 w Starym WiśniczuBudowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 580282K Stary Wiśnicz – Kobyle na dz. 1473/1 w Starym Wiśniczu – etap IIDroga gminna Stary Wiśnicz – Kobyle (strona południowa) od plebanii w kierunku m. KobyleW ramach zadania przewiduje się wykonanie (rozbudowę) chodnika na dł. ok. 70 m wraz z kanalizacją opadową i kanałem technologicznym. Dodatkowo przewiduje się utwardzanie pobocza, zamontowanie krawężników, ułożenie kostki brukowej.122 780,00 zł29.05.2024 r.
27Artur ŚwiątekZakup przyczepy transportowej oraz doposażenie w sprzęt i umundurowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w ŁomnejZakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości ŁomnaŁomna 186 – Remiza OSP ŁomnaGłównym celem projektu jest zakup przyczepy transportowej służącej do przewozu sprzętu będącego na wyposażeniu OSP niemieszczącego się w etatowym samochodzie pożarniczym, a niezbędnego do zapewnienia pełnej gotowości bojowej straży. Kolejnym celem projektu jest wymiana wyeksploatowanych ubrań bojowych oraz zakup sprzętu technicznego dla zespołu dronowego.39 424,00 zł29.05.2024 r.
28Maria StabrawaEstrada na Sali gimnastycznej w SP w Nowym WiśniczuZakup sceny estradowej do Szkoły Podstawowej w miejscowości Nowy WiśniczNowy Wiśnicz, ul. Szkolna 1Zakupiona scena o wymiarach 8 m x 6 m w celu podniesienia artystów i pokazów dla lepszej ekspozycji. Zakupiona będzie też specjalna wykładzina osłaniająca parkiet o powierzchni ok. 400 m2.56 000,00 zł29.05.2024 r.
29Leszek MarszałekOpracowanie projektu zagospodarowania części rynku Nowego Wiśnicza w zakresie przebudowy głównej alei oraz placu targowegoOpracowanie dokumentacji projektowej przebudowy głównej alei oraz placu targowego w miejscowości Nowy WiśniczRynek w Nowym Wiśniczu – chodnik usytuowany na osi kościół – w kierunku drogi wojewódzkiej z przyległym placem targowymW ramach zadania zostanie opracowana koncepcja przeprojektowania chodnika z przyległym placem targowym, w tym niwelacja barier komunikacyjnych (schodków) dla osób niepełnosprawnych i osób starszych, wymiana nawierzchni chodnika oraz zamontowanie ciągu ławek oraz nasadzeń zieleni sprzyjającej spacerowaniu i odpoczynkowi.56 449,00 zł29.05.2024 r.

 

LISTA-PROJEKTOW-DOPUSZCZONYCH-NA-ROK-2025 – plik pdf (do ściągnięcia)