Zgodnie z harmonogramem publikujemy listę projektów dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.

Nr projektuWNIOSKODAWCANAZWA PROJEKTUURZĘDOWA NAZWA PROJEKTULOKALIZACJAWARTOŚĆ PROJEKTU
1Damian Mariusz CapigaWymiana poszycia dachowego na budynku OSP Nowy WiśniczRemont dachu budynku OSP w miejscowości Nowy WiśniczBudynek remizy OSP Nowy Wiśnicz, 32-720 Nowy Wiśnicz, ul. Kazimierza Wielkiego 6135419.9
2Bartłomiej ŁąckiRemont drogi gminnej po działce nr 2581 - droga na ZagrodyRemont drogi wewnętrznej po działce nr 2581 w miejscowości Królówka (droga na Zagrody)Droga gminna po działce nr 2581 w Królówce - droga do Zagrody 46625.4
3Waldemar KokoszkaRemont nawierzchni drogi gminnej nr 580299 K Nowy Wiśnicz - ul. SłonecznaRemont drogi gminnej nr 580299 K Nowy Wiśnicz - ul. SłonecznaNowy Wiśnicz - droga gminna nr 580299 K - ul. Słoneczna od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona - Bochnia - Limanowa135000
4Józef ZbośRemont drogi wewnętrznej po działce nr 121, 244/11 i 242/3 w miejscowości Leksandrowa Remont drogi wewnętrznej po działkach nr 121, 244/11 i 242/3 w miejscowości Leksandrowa Droga 121 od posesji , nr 43 przez działki drogowe 121 i 244/11 i 242/3 na odcinku około 280 m61032
5Adam MusiałBudowa odcinka sieci kanalizacji opadowej poprzez wykonanie drenażu oraz elementów odwadniających drogę wewnętrzną po działce nr 30/5 w miejscowości KopalinyModernizacja drogi wewnętrznej po działce nr 30/5 w miejscowości KopalinyKopaliny, nr dz. 30/520000
6Marzena PiechRemont drogi nr 156/2 i dalej 156/3 w Olchawie („Działy”) - kontynuacjaRemont drogi wewnętrznej po działkach nr 156/2 i 156/3 w miejscowości Olchawa („Działy”)Olchawa - „Działy” droga 156/2 i 156/328761
7Aneta ŁąckaRemont placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. K. Brodzińskiego w KrólówcePlac zabaw przy Szkole Podstawowej im. K. Brodzińskiego w KrólówceSzkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce, Królówka 444, działka nr 2611/1108792
8Andrzej KupczykBudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wewnętrznej po działce nr 264/10 w OlchawieBudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wewnętrznej po działce nr 264/10 w OlchawieOlchawa, droga nr 264/1019000
9Szczepan SułekOpracowanie dokumentacji projektowej na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego na działce nr 1477/9 w miejscowości Stary WiśniczKompleks sportowo-rekreacyjny na działce nr 1477/9 w miejscowości Stary WiśniczDziałka nr 1477/9 - Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu. 51373.2
10Agnieszka ObrałBudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości LeksandrowaBudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości LeksandrowaDrogi dojazdowe do osiedla między basenem, a cmentarzem więziennym w Leksandrowej o łącznej długości około 582 mb: 1) droga wewnętrzna po działce nr 22 - długość około 117 mb - lampy solarne; 2) droga wewnętrzna po działkach nr 45/4 oraz 28/2 - długość około 188 mb - lampy solarne; 3) droga wewnętrzna po działkach nr 34/1, 33/1, 21/2, 33/3, 21/17 - długość około 277 mb - lampy uliczne z podłączeniem do sieci energetycznej (ze względu na obecność wysokich drzew prawdopodobnie działanie lamp solarnych nie byłoby efektywne). 61032
11Joanna PyrzBudowa siłowni plenerowej przy świetlicy Wiejskiej w KopalinachBudowa siłowni zewnętrznej przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości KopalinyKopaliny, dz. nr 1/3220877
12Jan SysłoRemont drogi gminnej nr 580277 K po działkach nr 200 i 394 w miejscowości Wiśnicz MałyRemont drogi gminnej nr 580277 K po działkach nr 200 i 394 w miejscowości Wiśnicz MałyWiśnicz Mały - działka nr 200, 39442510
13Daniel ChrzanRemont drogi nr 616/7 w miejscowości Połom DużyRemont drogi wewnętrznej po działce nr 616/7 w miejscowości Połom DużyPołom Duży, droga nr 616/744780
14Małgorzata GrabiecModernizacja budynku Świetlicy WiejskiejRemont budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości KobyleBudynek Świetlicy Wiejskiej w Kobylu96587
15Izabela ProkopBudowa obiektów małej architektury na dz. nr 405 w miejscowości Łomna - etap IBudowa obiektów małej architektury na działce nr 405 w miejscowości Łomna Działka nr 405 w miejscowości Łomna38180
16Władysław StaryModernizacja stadionu sportowego w MuchówceStadion sportowy w MuchówceStadion sportowy klubu ,,Ceramika'' Muchówka. Działki nr 555/2, 605/4, 607/2.75580
17Bernadetta BłoniarzBudowa chodnika w Starym Wiśniczu przy drodze gminnej nr 580271 K - "Krzywdówka"Budowa chodnika w Starym Wiśniczu przy drodze gminnej nr 580271 K - "Krzywdówka"Droga gminna nr 580271 K w Starym Wiśniczu - odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2080 K relacji Kopaliny - Stary Wiśnicz) w kierunku Brzeźnicy odcinek 480 m. W ramach środków BO na rok 2022 planuje się wykonanie ok. 100 m.119870.8
18Tadeusz KoziołRemont i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości ChronówModernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości ChronówSzkoła Podstawowa w Chronowie32574
19Adam BrzegowyKontynuacja remontu drogi wewnętrznej po działkach gminnych przysiółka „Działy – Skotnica” Remont drogi wewnętrznej po działkach nr 3484 i 3190 przysiółka „Działy – Skotnica” w miejscowości KrólówkaPrzedmiotem realizacji jest kontynuacja remontu drogi wewnętrznej nr 3484 i 3190 na odcinku 200 mb.46625
20Przemysław NowakOrganizacja letniego wydarzenia pt.: ,,Wiśnickie Święto Muzyki 2022''Organizacja letniego wydarzenia pt.: ,,Wiśnickie Święto Muzyki 2022''Projekt będzie realizowany na rynku w Nowym Wiśniczu 79900
21Konrad GicalaModernizacja stadionu w Kobylu - etap IIModernizacja stadionu w Kobylu Stadion w Kobylu, działka nr 94396587
22Henryk AdamczykWykonanie nawierzchni asfaltowej na działce nr 685/5 w Nowym Wiśniczu wraz z jej odwodnieniem i wytyczeniem miejsc parkingowychWykonanie nawierzchni na działce nr 685/5 w Nowym Wiśniczu Działka nr 685/5 - łącznik między ulicą Kazimierza Wielkiego, a ulicą Nową w Nowym Wiśniczu58037.1
23Renata DobrzańskaOpracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 580273 K Chronów - Krasna Góra - etap IIIPrzebudowa drogi gminnej nr 580273 K Chronów - Krasna Góra w km od 0+877 w kierunku „Krasnej Góry” w miejscowości Chronów Działka 497, 501 obręb Chronów32574
24Renata DobrzańskaWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Chronów wzdłuż drogi oznaczonej nr działki 164 - 5 lamp (od skrzyżowania z drogą oznaczoną nr dz. 175)Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 580288 K w miejscowości ChronówObręb Chronów wzdłuż drogi oznaczonej nr działki 164 (od skrzyżowania z drogą oznaczoną nr dz. 175)32574
25Jacek TrzeciakBudowa placu rekreacyjno - sportowego w Połomiu DużymBudowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w Połomiu Dużym Połom Duży, działka nr 600/144780
27Agnieszka MajkaBudowa oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym w miejscowości Nowy WiśniczBudowa oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym w miejscowości Nowy WiśniczDziałka nr 34 w miejscowości Nowy Wiśnicz - Cmentarz Komunalny58037.1
28Wiesław ŁąckiRemont drogi gminnej po dz. nr 1259/1 1259/2 na „Pańskiej Roli” w KrólówceRemont drogi wewnętrznej po działkach nr 1259/1 i 1259/2 w miejscowości Królówka - na ,„Pańskiej Roli”Dz. nr 1259/1 i 1259/2, łącznik od drogi powiatowej do drogi gminnej na „Pańskiej Roli”40000

Download (PDF, 153KB)