W ramach realizacji zadania pn. “Budowa oświetlenia ulicznego” z Budżetu Obywatelskiego sołectwa Połom Duży na rok 2016, na istniejącej sieci niskiego napięcia zostało zamontowanych sześć opraw oświetlenia ulicznego typu SGS 102 wzdłuż dróg gminnych nr 580781K i 580300K.