Przebudowa drogi gminnej nr 580281K w m. Królówka

Wykonano przebudowę drogi gminnej Królówka – Sośliny 580281 K po dz. nr 1559, na której wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 450 mb, w ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego na rok 2016.

Projekt chodnika Chronów-Krasna Góra

Wykonano dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami na budowę chodnika od drogi powiatowej w kierunku kościoła w miejscowości Chronów. Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego sołectwa Chronów na rok 2016 pn. „Projekt chodnikaCzytaj więcej…

Wykonanie siłowni zewnętrznej w m.Kobyle

Zainstalowane zostały urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z mini placem zabaw oraz urządzeniami towarzyszącymi, takimi jak: oświetlenie, monitoring placu, ławki oraz ogrodzenie terenu. Siłownia powstała na działce nr 1076/2.