Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowy Wiśnicz,

W terminie od 10 do 27 września br. mieszkańcy gminy Nowy Wiśnicz mogą dokonać wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

To już  V edycja przedsięwzięcia mającego na celu umożliwienie obywatelom podjęcie decyzji o wydatkowaniu części środków z budżetu Gminy Nowy Wiśnicz, a także aktywizację mieszkańców, budowanie więzi lokalnych, poznawanie reguł demokracji i samorządności.

Podobnie jak w latach ubiegłych na realizację zadań w ramach BO przeznaczono kwotę 1 000 000,00 zł, którą podzielono proporcjonalnie na poszczególne miejscowości w przeliczeniu na ilość mieszkańców:

Lp. Nazwa sołectwa/osiedla Kwota
1. Osiedle Nowy Wiśnicz 194 640 zł
2. Sołectwo Chronów 33 050 zł
3. Sołectwo Kobyle 96 280 zł
4. Sołectwo Kopaliny 40 520 zł
5. Sołectwo Królówka 155 480 zł
6. Sołectwo Leksandrowa 60 210 zł
7. Sołectwo Łomna 38 655 zł
8. Sołectwo Muchówka 75 590 zł
9. Sołectwo Olchawa 47 130 zł
10. Sołectwo Połom Duży 43 470 zł
11. Sołectwo Stary Wiśnicz 172 440 zł
12. Sołectwo Wiśnicz Mały 42 535 zł

Lista zatwierdzonych do głosowania projektów znajduje się pod linkiem: Lista projektów dopuszczonych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020

Głosować można za pośrednictwem strony internetowej https://bo.nowywisnicz.pl/glosowanie  ,listownie na adres urzędu lub osobiście w sekretariacie urzędu (w poniedziałki od 8:00 – 16:00 i od wtorku do piątku w godz. 7:00 – 15:00).