Przedstawiamy wyniki głosowania na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 w Gminie Nowy Wiśnicz.

Wyniki głosowania dla poszczególnych projektów z podziałem na miejscowości

Lista projektów rekomendowanych do realizacji w roku 2019 wraz z szacunkowymi kosztami ich realizacji

Sołectwo/osiedleNr projektuTytuł projektuWartość projektu
Chronów24Poprawa infrastruktury w Chronowie – stadion sportowy, dojście do stadionu32977 zł
Kobyle9Przebudowa drogi gminnej nr 580282K „Stary Wiśnicz- Kobyle” w miejscowości Kobyle – strona południowa (kontynuacja)97049 zł
Kopaliny2Remont drogi wewnętrznej po działce nr 30/5 w miejscowości Kopaliny40642 zł
5Remont drogi gminnej nr 580285K po działce nr 618 w Królówce (kolejny etap)107672 zł
Królówka22Plac zabaw dla dzieci przy przedszkolu w Królówce46000 zł
Leksandrowa3Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej G 580286 K w m. Leksandrowa – etap IV60168 zł
Łomna14Wymiana stolarki w budynku byłej szkoły w Łomnej38328 zł
Muchówka10Przebudowa drogi gminnej nr 580275K Królówka - Muchówka w miejscowości Muchówka76005 zł
Nowy Wiśnicz17Budowa chodnika przy ul. Matejki - II etap137341,70 zł
Nowy Wiśnicz29Remont ul. Kazimierza Brodzińskiego58902,30 zł
Olchawa16Poprawa infrastruktury w Olchawie – drogi, oświetlenie, rekreacja47151 zł
Połom Duży12Budowa placu zabaw przy szkole w m. Połom Duży43318 zł
Stary Wiśnicz23Kompleks sportowo-rekreacyjny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu (II etap)120000 zł
Stary Wiśnicz25Zakup materiałów do modernizacji i zagospodarowania terenu przy Remizie OSP Stary Wiśnicz32000 zł
Wiśnicz Mały15Remont drogi wewnętrznej po działce nr 426 w miejscowości Wiśnicz Mały42233 zł

Głosów ogółem

4011

Szacunkowa frekwencja w gminie obliczona na podstawie liczby mieszkańców zameldowanych na stałe w gminie Nowy Wiśnicz, którzy ukończyli 16 lat na dzień 28 września 2018r. (głosy ogółem * 100 / zameldowanych na stałe 10935) wyniosła:

36,68 %

Głosów ważnych

3624

Głosów nieważnych

387

Szacunkowa frekwencja w miejscowościach obliczona na podstawie liczby mieszkańców miejscowości zameldowanych na stałe, którzy ukończyli 16 lat na dzień 28 września 2018r. (głosy ogółem * 100 / zameldowanych na stałe w miejscowości)

Protokół z ustalenia wyników